Провеждане на ДЗИ за придобиване на професионална квалификация - част практика на професията

Провеждане на ДЗИ за придобиване на професионална квалификация - част практика на професията

На 05.06, 06.06 и 07.06.2023г. от 08.30 часа в Професионална гимназия по промишлени технологии гр. Пазарджик ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част практика на професията за специалности Топлотехника - ТКВХ и Автоматизирани системи.