• Професионална гимназия по промишлени технологии
    Професионална гимназия по промишлени технологии
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Новини23.05.2023г. Провеждане на държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията

На 23.05.2023г. от 08.30 часа в Професионална гимназия по промишлени технологии ще се проведе държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията. Учениците следва да се явят не по-късно от 07.45 часа в двора на училището.

Научи повече

Проекти

Практични финанси

Практични финанси

Нашите бъдещи финансови решения.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

Научи повече